+ Theo yêu cầu

Chất liệu in:

+ Giấy Fort, giấy Couche

+ Giấy Ivory, giấy Kraft, giấy mỹ thuật…

Gia công: Ép kim, bế tạo hình, cán gân,…